Sajtóközlemény

Befejeződött a „Megújulás 2017” megnevezésű projekt a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolában

2018/október/15

A fejlesztés eredményeképpen a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolában a mindennapos testneveléshez kapcsolódó fejlesztéshez az iskola udvarán egy 20×38 méteres műfüves sportpályát alakítottak ki, valamint annak fedése valósult meg szimpla héjú légtartásos sátorral a négy évszakos használat biztosítása érdekében. Az energetikai korszerűsítés keretében az iskola összes külső nyílászárójának cseréjére is megtörtént.

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00326

Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2018.10.31

A projektről bővebb információt a http://mora-jladany.jbtk.hu/ oldalon olvashatnak.

További Információ kérhető:

Kudelka Lívia – pályázati referens

Telefonszám: 06-57-795-215

Email: livia.kudelka@kk.gov.hu


MEGÚJUL A JÁSZLADÁNYI ISKOLA

Fejlesztések kezdődnek a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolában. Az október 11-én, szerdán megrendezett projektnyitó rendezvényen számoltak be a Jászberényi Tankerületi Központ által benyújtott, sikeresen elbírált, EFOP-os pályázatról, mellyel az intézmény vissza nem térítendő, 80.014.000 forintot fordíthat többek között nyílászáróinak korszerű-sítésére.

KEZDETÉT VETTE A JÁSZBERÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁSBAN LÉVŐ JÁSZLADÁNYI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSE

„ Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában ”
Jászberényi Tankerületi Központ
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola épületének energia korszerűsítése valamint a sportpálya befedése.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 80.014.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A nyertes kivitelező Gépszev-Spandome Zrt., amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A tervezett munkálatok 2018. október 31-ig befejeződnek.

A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: Az épület üzemeltetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében energetikai korszerűsítés, nyílászárók cseréje valósul meg. A mindennapos testneveléshez kapcsolódó fejlesztéshez az iskola udvarán egy 28×44 méteres műfüves sportpálya kialakítása történik, valamint annak fedését szimpla héjú légtartásos sátor készítésével a négy évszakos használat biztosítása érdekében.