KEZDETÉT VETTE A JÁSZBERÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁSBAN LÉVŐ JÁSZLADÁNYI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSE

„ Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában ”
Jászberényi Tankerületi Központ
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola épületének energia korszerűsítése valamint a sportpálya befedése.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 80.014.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A nyertes kivitelező Gépszev-Spandome Zrt., amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A tervezett munkálatok 2018. október 31-ig befejeződnek.

A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: Az épület üzemeltetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében energetikai korszerűsítés, nyílászárók cseréje valósul meg. A mindennapos testneveléshez kapcsolódó fejlesztéshez az iskola udvarán egy 28×44 méteres műfüves sportpálya kialakítása történik, valamint annak fedését szimpla héjú légtartásos sátor készítésével a négy évszakos használat biztosítása érdekében.